Wie zijn wij

Spelers: Depot Z bestaat uit een vaste groep van 6 spelers. Daarnaast zijn er per productie de zogenaamde “gast”-spelers. Zijn er extra rollen of specifieke rollen dan worden spelers gezocht via TIN (Theater Instituut Nederland), ACA (Amsterdams Centrum Amateurtoneel) en het eigen netwerk. Hierbij heeft de regisseur ook een duidelijke rol.

Depot Z is ontstaan uit de behoefte van enkele amateurspelers die jaren in Amsterdam gewoond en toneel gespeeld hebben. Toen eind 2009 het spelersbloed ging kriebelen is Depot Z officieel, een bij de KvK ingeschreven kunst- en cultuurinstituut geworden. Op 10 december 2009 zag Depot Z het levenslicht. De spelers wonen allen in Haarlem. Het idee is om in de eigen woon- en werkomgeving uitoefening te geven aan de culturele aspiraties en voor het eigen publiek mooie voorstellingen op te voeren. Naast de bestaande amateurverenigingen in het prachtige oude Haarlem kan Depot Z een mooie aanvulling zijn op het kunst- en cultuurterrein.

Depot Z is de naam van onze vereniging die ontstaan is na een avond brainstormen over de te kiezen naam.
De naam moet kort en krachtig zijn en blijven hangen.
Een "Depot" kan van alles en nog wat herbergen zo ook theater en toneel.
Een "Depot" geeft iets krachtigs aan en Depot Z wil mooie stevige stukken neerzetten.
De opvoerlocatie zou ook in een "Depot" kunnen zijn.

Depot Z houdt jaarlijks haar Algemene Ledenvergadering.

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester met financiële commissie. Daar waar nodig wordt een productieteam samengesteld. De opvoering van “Festen” heeft een strak georganiseerd productieproces gekend.

De formele kant van de vereniging ligt vast in de bij de KvK gedeponeerde statuten.

Toneelspelen  staat voorop met daarnaast gezelligheid.

Eerlijk en recht door zee zijn termen die bij Depot Z passen. Iedere speler wordt voor vol aangezien en heeft inbreng in de productie.

Enkele markante leden zijn

De vaste regisseur verdient vermelding omdat zij, Irene van den Boogaard alle producties met Depot Z heeft gemaakt. Irene is officieel theaterdocent en heeft het diploma van de theaterschool Amsterdam op zak.

De technische kant van Depot Z ligt in handen van Babsie van Aalderen/Techniek. Dit moet in deze handen blijven omdat het iedere voorstelling een prachtig resultaat heeft. Zeker gezien de qua techniek lastige locaties waar Depot Z haar voorstellingen verzorgt.

 

 

 

© www.mijn-eigen-website.nl (design)